Vitajte na oficiálnej stránke obce Liptovská Porúbka

Aktuálne dianie v našej obci

Pozvánka na OZ január 2020

Zverejnené: 17.jan, 2020Počet zobrazení: 330

zobraziť

E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené: 10.jan, 2020Počet zobrazení: 30

E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec.lporubka@gmail.com zobraziť

Vylepovanie plagátov

Zverejnené: 9.jan, 2020Počet zobrazení: 41

Obec Liptovská Porúbka v zmysle čl. 3, ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Liptovská Porúbka č.18/2018 o umiestňovaní volebných... zobraziť

Reprezentačný ples

Zverejnené: 8.jan, 2020Počet zobrazení: 246

zobraziť

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu Materskej školy so sídlom na území obce Liptovská Porúbka a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí.

Zverejnené: 3.jan, 2020Počet zobrazení: 127

zobraziť

Stránky

Poloha obce

Okres Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Zobraziť mapu