Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN Obce Liptovská Porúbka č. 7/2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Liptovská Porúbka

Zodpovedá: