Vitajte na oficiálnej stránke obce Liptovská Porúbka

Výročná členská schôdza DHZ Liptovská Porúbka.

Dňa 4.1.2019 sa konala výročná členská schôdza DHZ Liptovská Porúbka. Prítomných bolo 19 z celkového počtu 35 členov. Zasadnutie otvoril a viedol predseda spolu s veliteľom DHZ. VČS sa zúčastnila aj starostka obce a delegát Územného výboru DPO SR v Liptovskom Mikuláši. Súčasťou programu boli správy o činnosti a hospodárení zboru. V správe boli spomenuté aktivity na jednotlivých úsekoch zásahovej, kultúrno spoločenskej, športovej, preventívnej a brigádnickej činnosti. V diskusii prednieslo niekoľko členov svoje otázky a pripomienky k činnosti zboru. V ďalšom bode boli prijaté uznesenie a plán hlavných úloh na rok 2019. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a poprial všetkým veľa síl a zdravia do nastávajúceho roku.