Vitajte na oficiálnej stránke obce Liptovská Porúbka

 

V rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach II  začne  výkon terénnej sociálnej práce v našej obci po ukončení výberového konania najskôr  1.marca 2020 na základe zmluvy uzatvorenej s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

www.ia.gov.sk

 

Terénny sociálny pracovník

Terénny pracovník

Telefón: +421 911 332 240

E-mail: tsp.lporubka@gmail.com