Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN Obce Liptovská Porúbka č. 6/2019 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zodpovedá: