Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Porúbka a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí. Schválené

Dátum zvesenia: 31. 1. 2028 Zodpovedá: Správca Webu