Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN č. 17/2018, ktorým sa zrušuje: VZN č. 1/2007, ktorým sa upravuje spôsob určenia náhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady poskytnutú opatrovateľskú službu, VZN č. 1/2010 o organizovaní miestneho referenda a Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2014

Zodpovedá: