Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN č. 15/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Zodpovedá: