Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN č. 14_2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zodpovedá: