Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN č. 13/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Dátum zvesenia: 31. 1. 2028 Zodpovedá: Správca Webu