Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN č. 12/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum zvesenia: 31. 1. 2028 Zodpovedá: Správca Webu