Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN č. 11/2020 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Porúbka

Dátum zvesenia: 31. 1. 2029 Zodpovedá: Správca Webu