Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Úradné hodiny na preberanie kandidátnych listín

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod oznamujeme, že posledným dňom na podanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022 (60 dní pred dňom konania komunálnych volieb).

Kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu je potrebné doručiť v listinnej forme zapisovateľovi miestnej/okrskovej volebnej komisie.

Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne. Splnomocnenec a nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty, sa neprihliada. Splnomocnenci politických strán, politických hnutí, koalície politických strán a politických hnutí a nezávislí kandidáti môžu odovzdávať kandidátne listiny zapisovateľovi miestnej/okrskovej volebnej komisie v kancelárii obecného úradu dňa 30.08.2022 v úradných hodinách od 07:30 - 15:30h  a od 19:00 - 24:00h.

Presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť  telefonicky na t.č.: 0915 253 295 so zapisovateľom miestnej volebnej komisie (zapisovateľ ako zamestnanec obce nemusí byť stále prítomný vo svojej kancelárii).

Dátum vloženia: 30. 8. 2022 7:07
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 8. 2022 7:54
Autor: