Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Ochrana lesov pred požiarmi

- spaľovanie trávnatých porastov

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Vypaľovanie suchých porastov je zakázané, ale každoročne sa tento jav opakuje a preto sa Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši na Vás obracia s výzvou rešpektrovania zákona o ochrane pred požiarmi, a to: 

- nevypalovať suché trávnaté porasty

- nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže požiar rozšíriť

- na kladenie ohňa v prírode využivať len miesta na to určené - napr. ohniská , ktoré pri odchode vždy uhaste

- nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese

Za nedodržanie týchto zákazov môže byť občanom priamo na mieste v blokovom konaní uložená pokuta do výšky 100,- €. V priestupkovom konaní uložené pokarhanie alebo pokuta až do výšky 331,- €. Právnickej osobe až do výšky 16.596,- €

Chrániť lesy prislúcha nám všetkým, a preto sa správajme v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

 

Dátum vloženia: 21. 3. 2022 14:54
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2022 15:06
Autor: