Vitajte na oficiálnej stránke obce Liptovská Porúbka

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Liptovská Porúbka sprístupňuje odkaz na sekciu "Ochrana osobných údajov" ktorý sa Vám zobrazí po kliknutí na daný názov.

Nakoľko samotný zákon o ochrane osobných údajov je nový zákon, na danom externom odkaze https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/17061229 bude prevádzkovateľ pravidelne upravovať povinné informovania a to tak, aby boli neustále v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov:

Ing. Tomáš Dopirák

číslo potvrdenia 273/2013

Telefón: +421 907 292 832

E-mail: dopirak@osobnyudaj.sk