Vitajte na oficiálnej stránke obce Liptovská Porúbka

Problematikou obecného zastupiteľstva sa zaoberá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon na stiahnutie TU).

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starosta obce

       Mgr. Jana Gazdičová, tel. 0907/833482, e-mail: starosta.lporubka@gmail.com

Poslanci obce

  • Ľuboš ČAJNÁK, tel. 0903/515749, e-mail: tesko548@gmail.com
  • Ing. Rudolf ELIÁŠ, tel. 0904/968989, e-mail: elias@lipova521.sk - zástupca starostky tel. č.: 0910773221
  • Mgr. Anna FÁBEROVÁ, tel. 0907/833948, e-mail: hanka261@gmail.com
  • Mgr. Michal HARICH,  tel. 0917/746650, michal.harich@gmail.com
  • Ladislav HUTKA, tel. 0907/693 645
  • Roman KUFFA, tel. 0944/982002, e-mail: roman.kuffa@gmail.com
  • Ing. Martin LENÁRT, tel. 0910/676 258, e-mail: mr.martinlenart@gmail.com
  • Ing. Katarína PIKLOVÁ, tel. 0911/976396, e-mail: piklova.katka@gmail.com
  • Ing. Milan VLČEK, tel. 0918/335 456, e-mail: milan.vlcek@lesy.sr
 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu
predsedníčka - Ing. Katarína Piklová
členovia - p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Sociálna komisia
predsedníčka - Mgr. Anna Fáberová
členovia - Ing. Katarína Piklová, p. Jana Repčeková
 
Kultúrno - školská a športová komisia
predsedníčka – Ing. Katarína Piklová
členovia – Mgr. Anna Fáberová, Ing. Marek Galvánek, p. Soňa Capková, p. Agáta Štefániková
Komisia pre ochranu verejného poriadku
predseda - p. Ľuboš Čajnák
členovia – Ing. Milan Vlček, p. Roman Kuffa
Bytová komisia
predseda – Mgr. Michal Harich
členovia – Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka
 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu.

Obec Liptovská Porúbka v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zverejňuje podľa §25, ods. 7 odmenu zástupcu starostky obce Liptovská Porúbka. Mesačná odmena zástupcu sa určuje s účinnosťou od 1. marca 2019 vo výške 25% mesačného platu starostky bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.