Vitajte na oficiálnej stránke obce Liptovská Porúbka

Problematikou obecného zastupiteľstva sa zaoberá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon na stiahnutie TU).

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starosta obce

       Mgr. Jana Gazdičová, tel. 0907/833482, e-mail: starosta.lporubka@gmail.com

Poslanci obce

  • Ľuboš ČAJNÁK, tel. 0903/515749, e-mail: tesko548@gmail.com
  • Ing. Rudolf ELIÁŠ, tel. 0904/968989, e-mail: elias@lipova521.sk
  • Mgr. Anna FÁBEROVÁ, tel. 0907/833948, e-mail: hanka261@gmail.com
  • Mgr. Michal HARICH,  tel. 0917/746650, michal.harich@gmail.com
  • Ladislav HUTKA, tel. 0907/693 645
  • Roman KUFFA, tel. 0944/982002, e-mail: roman.kuffa@gmail.com
  • Ing. Martin LENÁRT, tel. 0910/676 258, e-mail: mr.martinlenart@gmail.com
  • Ing. Katarína PIKLOVÁ, tel. 0911/976396, e-mail: piklova.katka@gmail.com
  • Ing. Milan VLČEK, tel. 0918/335 456, e-mail: milan.vlcek@lesy.sr
 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu
predsedníčka - Ing. Katarína Piklová
členovia - Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Sociálna komisia
predsedníčka -
členovia - 
 
Kultúrno - školská a športová komisia
predsedníčka –
členovia – 
Komisia pre ochranu verejného poriadku
predseda -
členovia – 
Bytová komisia
predseda –
členovia –