Vitajte na oficiálnej stránke obce Liptovská Porúbka

Problematikou obecného zastupiteľstva sa zaoberá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon na stiahnutie TU).

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starosta obce

Mgr. Jana Gazdičová

Poslanci obce

  • Ing. Milan VLČEK – zástupca starostky, tel. 0918/335 456, e-mail: milan.vlcek@lesy.sr
  • Peter TEKEL, tel. 0905/356 900, e-mail: tekel@auto-tekel.sk
  • Ľuboš ČAJNÁK , tel. 0903/515749, e-mail: tesko548@gmail.com
  • Ing. Martin LENÁRT, tel. 0910/676 258, e-mail: mr.martinlenart@gmail.com
  • Renáta KARNOVÁ, tel. 0918/333 959, e-mail: renata.karnova@lesy.sr
  • Ladislav HUTKA, tel. 0907/693 645
  • Milan JUNAS, tel. 0918/232798
  • Lýdia RÚFUSOVÁ, tel. 0902/038 875
  • Eva VLČKOVÁ, tel. 0918/333 957, e-mail: eva.vlckova@lesy.sr
Komisia pre ochranu verejného záujmu
predseda: Ing. Milan Vlček
členovia: Lýdia Rúfusová, Renáta Karnová
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
predseda – Peter Tekel
členovia – Pavol Čajka, Radovan Komorovský
Sociálna komisia
predsedníčka - Lýdia Rúfusová
členovia - Otília Hrvolová
Kultúrno - školská a športová komisia
predsedníčka – Eva Vlčková
členovia – Mgr. Alica Fajmonová, Mgr. Jana Stephany, Zdeno Pačan, Lucia Blšáková.
Komisia pre ochranu verejného poriadku
predseda - Ľuboš Čajnák
členovia – Vlastimil Podsedník
Bytová komisia
predseda – Ing. Martin Lenárt
členovia – Renáta Karnová, Ladislav Hutka