Vitajte na oficiálnej stránke obce Liptovská Porúbka

Vážení občania,

Mesto Liptovský Hrádok, ktoré zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu doručilo na obecný úrad nálepky na kuka nádoby.

Preto Vás žiadame, aby ste si nálepky vyzdvihli počas úradných hodín. V prípade nenalepenia nálepky na kuka nádobu,

nebude vyvezená mestom. S účinnosťou od 11.06.2019.