Vitajte na oficiálnej stránke obce Liptovská Porúbka

Adresa:

OBEC Liptovsá Porúbka
Liptovská Porúbka 170
033 01 Liptovská Porúbka

Tel. č: +421 44 52 22 717

e-mail: obec.lporubka@gmail.com

Fakturačné údaje:

OBEC Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka 170
033 01 Liptovská Porúbka
IČO obce: 17061229
DIČ obce: 2020575634