Vitajte na oficiálnej stránke obce Liptovská Porúbka

Aktuálne dianie v našej obci

Návrh VZN o ustanovení činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Zverejnené: 31.jan, 2020Počet zobrazení: 96

zobraziť

2020-Verej. vyhl. oznam o začatí obstarania ÚPN

Zverejnené: 31.jan, 2020Počet zobrazení: 64

zobraziť

Zápisnica z OZ január 2020

Zverejnené: 30.jan, 2020Počet zobrazení: 80

zobraziť

uznesenia č.1-10

Zverejnené: 28.jan, 2020Počet zobrazení: 90

zobraziť

VZN č. 8 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu Materskej školy so sídlom na území obce Liptovská Porúbka a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí.

Zverejnené: 22.jan, 2020Počet zobrazení: 59

zobraziť

Stránky

Poloha obce

Okres Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Zobraziť mapu